Partool

VERLENG DE LEVENSDUUR VAN HET LAGER

Partool Oostende

Montage

Montage is één van de kritieke fasen in de levensduur van het lager. Indien het lager niet op de juiste manier en met de correcte techniek en apparatuur wordt gemonteerd, wordt de levensduur van het lager beperkt. Bij bepaalde toepassingen moet er een beroep gedaan worden op mechanische of hydraulische methoden om de lagers correct en efficiënt te monteren; soms moet er zelfs gewerkt worden met verwarmers. Door voor elke toepassing de juiste montagetechniek te kiezen, kan de levensduur van het lager vergroot worden en kunnen de kosten die resulteren uit een vroegtijdig lagerfalen worden beperkt, evenals de kans op beschadiging van de toepassing.

SKF heeft een uitgebreid assortiment onderhoudsgereedschappen om u te helpen voortijdige lageruitval te voorkomen.

Demontage

Let er bij het demonteren van lagers op dat u andere machineonderdelen, zoals de as of het huis, niet beschadigt, want schade kan de efficiëntie en levensduur van de machine in gevaar brengen. Bij bepaalde toepassingen zijn mechanische, thermische of hydraulische demontagemethoden en gereedschappen nodig voor een veilige, correcte en efficiënte demontage van de lagers.

Met een Maintenance Assessment beoordeelt SKF op een eenvoudige maar gedetailleerde manier de onderhoudskennis en -praktijken van klanten. De beoordeling levert een rapport op expertniveau op waarin sterke en zwakke punten in de onderhoudsprocessen van de klant naar voren komen, zodat deze de processen kan verbeteren. Het beoordelingsrapport bevat informatie over best practices en een lijst met van toepassing zijnde SKF-onderhoudsoplossingen, services en trainingen.

Bewaking basisconditie

Het is ook belangrijk dat de toestand van het lager tijdens bedrijf regelmatig wordt gecontroleerd en gemeten. Deze periodieke controles zorgen ervoor dat potentiële problemen tijdig kunnen worden vastgesteld en dat het onverwachts uitvallen van de machine kan worden voorkomen. Hierdoor kan ook het onderhoud van de machine beter in het productieschema worden ingepland.

Smering

Handmatige smering uitvoeren kan lastig zijn vanwege het enorme aantal smeerpunten in een fabriek. Bovendien hebben veel van deze punten andere smeringsbehoeften.

SKF SYSTEM24 éénpunts, automatisch smeersysteem is een oplossing die de arbeidsveiligheid en de betrouwbaarheid van de machine verhoogt.

Uitlijnen

Zodra het lager is gemonteerd in een toepassing, zoals een op een pomp aangesloten motor, moet de toepassing worden uitgelijnd. Indien de toepassing niet correct is uitgelijnd, kan de foutieve uitlijning het lager extra belasten en wrijving en trillingen veroorzaken. Dit kan metaalmoeheid in de hand werken en de gebruiksduur van het lager en andere machineonderdelen bekorten. Overmatige trillingen en wrijving kunnen het energieverbruik en het gevaar voor vroegtijdige lageruitval aanzienlijk doen toenemen.

Projecten in de kijker

Al 70 jaar actief, voor advies op maat met concreet resultaat. Ontdek hoe wij uitdagingen op een creatieve en innoverende manier aanpakken.